Disclaimer

Herroepingrecht

De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na de datum van de ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingtermijn in acht te nemen, moet de Klant voor de afloop van de genoemde termijn informatie over de uitoefening van zijn herroepingrecht sturen. De verklaring met betrekking tot de herroeping kan het voorbeeld van de brief beschikbaar op axox.eu, alsook door het sturen van een brief via e-mail of traditionele post ingediend worden.

De gevolgen van de herroeping

In het geval van herroeping moet de Klant onmiddellijk, niet later dan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van het product, hem terug te sturen. Het product moet met alle documenten die met betrekking tot zijn verkoop geleverd waren, geretourneerd worden op het adres: [email protected]. In geval van intrekking van het contract, is het de klant die de directe kosten van het terugzenden van het product dekt.

Alle betalingen, met inbegrip van de kosten van de levering van de bestelling (behalve van de extra kosten, die het gevolg zijn van de leveringswijze, die de Klant gekozen heeft en die anders is dan de goedkoopste gewone leveringswijze die door ons aangeboden wordt) zullen terug betaald worden. De terugbetaling zal door ons met dezelfde betalingswijze die de Klanten in de eerste transactie gebruik hebben, uitgevoerd worden. Het is voor ons mogelijk om de terugbetaling te stoppen totdat we het product ontvangen hebben of totdat we een bewijs van zijn terugkeer gekregen hebben, afhankelijk van welke het eerst gebeurt.

De klant kan slechts aansprakelijk zijn voor de vermindering van de waarde van het product die uit het andere gebruik komt dat het noodzakelijk is voor het vaststellen van de kenmerken, eigenschappen en werking van het product.

De kosten van het terugzenden van het product in geval van herroeping

In het geval van herroeping van de overeenkomst, draagt de klant de kosten van het terugzenden van het product.

Uitsluiting van het herroepingrecht

Het herroepingrecht geldt niet bij de volgende overeenkomsten:

  1. voor producten of diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van de veranderingen op de financiële markt, die buiten de controle van de Beheerder zijn,
  2. voor producten met door de Klant in de Bestelling genoemde eigenschappen of met eigenschappen om te voldoen aan zijn individuele behoeften,
  3. voor producten die na levering, vanwege hun kenmerken, onlosmakelijk verbonden zijn met de andere goederen,
  4. met betrekking tot de overeenkomst, die op een openbare veiling gesloten werd,
  5. indien de Beheerder de Bestelling met duidelijke toestemming van de Klant, die voor het begin van de voorziening op de hoogte gebracht werd, dat na de nakoming door de Beheerder, hij het herroepingrecht zal verliezen, volledig uitgevoerd heeft.

De verklaring over het ontbinden van de overeenkomst