Informatie over verwerking van persoonsgegevens

Wij informeren u dat:

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is AXOX MEDIA SP. Z O.O. met zetel in Poznań (ul. Strzeszyńska 67c/16, 60-479 Poznań), registernummer: PL7792427886, maatschappelijk kapitaal 5.000 zł, waarmee u contact kunt opnemen via het e-mailadres [email protected].
 2. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt:
  1. om de overeenkomst tot dienstverlening uit te voeren zoals bepaald in het Reglement van AxOx (op grond van art. 6, lid 1, punt b, van de AVG);
  2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  3. voor de marketing van eigen producten of diensten, waaronder gepersonaliseerde (op grond van art. 6, lid 1, punt f, van de AVG);
  4. voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (op grond van art. 6, lid 1, punt f, van de AVG);
  5. voor het gebruik door u van de nieuwsbrief-dienst op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a, van de AVG).
 3. Uw persoonsgegevens die verwerkt worden om de overeenkomst tot dienstverlening uit te voeren zoals bepaald in het Reglement van AxOx en om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard, en na afloop ervan gedurende een periode die nodig is voor:
  1. diensten-na-verkoop (bijv. klachtenafhandeling);
  2. de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  3. het vervullen van een wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. een verplichting voortvloeiende uit fiscale en boekhoudkundige bepalingen).
  Uw persoonsgegevens die ten behoeve van de marketing van eigen producten of diensten op grond van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen worden verwerkt totdat er een bezwaar door de betrokkene worden gemaakt.
  Uw persoonsgegevens die op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt, zullen worden verwerkt totdat de toestemming daartoe wordt ingetrokken.
 4. U hebt het recht van toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, het recht om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking (wanneer de verwerking berust op toestemming) op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 5. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG-bepalingen.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zoals bepaald in het Reglement van AxOx is een voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. U bent verplicht om deze te verstrekken, anders zal het niet mogelijk zijn om de overeenkomst aan te gaan en de diensten te verlenen. Het verstrekken door u van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van de nieuwsbrief-dienst is vrijwillig.
 7. U persoonsgegevens zullen niet op een automatische wijze worden verwerkt.
 8. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan entiteiten die in opdracht verwerken (verwerkers) zoals transporteurs, postbedrijven, boekhouders, technische dienstverleners (ontwikkelen en in stand houden van IT-systemen en webdiensten), incassobedrijven.
 9. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie.